Relacja z Eliminacji Powiatu Krakowskiego Ziemskiego XXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, które odbyły się w Mogilanach 17 marca 2010 roku.

Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany
Archiwum GOK Mogilany