9.10.2017 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2017 W imieniu własnym oraz współorganizatorów zapraszamy na Ogólnopolski Turnieju Tańców Polskich SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2017, który odbędzie się 4 listopada 2017 r. w Hali Sportowej OSiR w Skierniewicach.

I. ORGANIZATORZY
– Studio Tańca Paso a Paso
– Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
– Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

II. TERMIN:
4 .11.2017 r.

III. MIEJSCE:
Hala Sportowa OSiR, Skierniewice ul. Pomologiczna 10

IV. WSTĘPNA PROGRAM TURNIEJU
16:00-17:00 rejestracja par
17:15-17:45 próba parkietu
18:00 rozpoczęcie turnieju
21:00 zakończenie turnieju
         Turniej Tańców Polskich odbędzie się w ramach wieczornej Gali Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2017 organizowanego pod patronatem Federacji Tańca Sportowego.

V.  ZGŁOSZENIA
1. Pobierz Kartę zgłoszenia.
2. Prześlij wypełnioną Kartę zgłoszenia na e-mail: biuro@edu-art.pl najpóźniej do 31 października2017 r.
3. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt:
Katarzyna Gać – 604 36 36 60
Marcin de Lehenstein Werndl – 512 356 339
adres email:  biuro@edu-art.pl

VI. OPŁATA
1. Opłata akredytacyjna wynosi 30 zł od osoby.
2. Opłaty startowe w imieniu par wnosi instruktor reprezentujący dany ośrodek w dniu turnieju przed rozpoczęciem rywalizacji.
3. Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która także powinna dokonać ubezpieczenia grupy.

VII. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja tańców polskich.
2. Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
3. Ochrona dziedzictwa narodowego.
4. Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie tańców polskich.
5. Integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych z obszarów wiejskich i miejskich, a także kulturowa wymiana doświadczeń.

VIII. KATEGORIE WIEKOWE

  •     0 – do 7 lat (powyżej rocznika 2010) – tańce: polka
  •     I – 7-9 lat (2008, 2009, 2010) – tańce: polka, krakowiak
  •     I DEBIUT – 7-9 lat (2008, 2009, 2010) – tańce: polka, krakowiak
  •     II – 10-12 lat (2005, 2006, 2007) – tańce: polka, krakowiak
  •     II DEBIUT – 10-12 lat (2005, 2006, 2007) – tańce: polka, krakowiak
  •     III – 13-15 lat (2002, 2003, 2004) – tańce: polka, krakowiak, oberek
  •     IV – 16-18 lat (1999, 2000, 2001) – tańce: krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  •     V – 19-26 lat (1998 – 1991) – tańce: krakowiak, oberek, kujawiak, mazur
  •     VI – 27-39 lat (1990 – 1978) – tańce: oberek, kujawiak, mazur
  •     VII – powyżej 40 lat (poniżej rocznika 1977) – tańce: kujawiak, mazur

1. Kategoria DEBIUT to oddzielna rywalizacja dla par, które dotychczas nie brały udziału w więcej niż trzech turniejach tańców polskich (turnieje regionalne i ogólnopolskie).
2. Warunkiem rozegrania rywalizacji  DEBIUT jest zgłoszenia się co najmniej 3 par spełniających powyższy warunek. Punkt 1 nie dotyczy kategorii wiekowej „0”.
3. Odpowiedzialność za zakwalifikowanie pary do danej kategorii ponosi instruktor.
4. O przydzieleniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze.
5. W kategorii VI dopuszczalne jest by jedna z osób była młodsza lub starsza niż wskazuje na to wiek przypisany do kategorii.
6. W kategorii VII każda z osób w parze musi mieć ukończone 40 lat. Jeżeli 1 z partnerów ma mniej niż 40 lat, para startuje w kategorii VI.
7. W przypadku małej liczy zgłoszonych par organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji.

IX. KRYTERIA OCEN
W turnieju obowiązywać będą następujące kryteria ocen:
1. Muzykalność.
2. Utrzymanie stylu i charakteru tańca.
3. Technika taneczna.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Estetyka pary i jej sposób prezentacji.

X. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1. Komisja Sędziowska powołana będzie przez Organizatorów i składać się będzie z sędziego głównego, czterech sędziów oceniających i sędziego skrutinera.
2. Sędzia główny decyduje o ilości par tańczących jednocześnie na parkiecie, a także rozstrzyga ewentualne problemy i wątpliwości pojawiające się w trakcie turnieju.
3. W kategorii „0”, „I” i „I DEBIUT” sędziowanie jest niejawne.
4. W pozostałych kategoriach wiekowych sędziowanie niejawne odbywa się w rundach eliminacyjnych, ćwierćfinałach i półfinałach. W finałach sędziowie oceniają pary przypisując im miejsca od 1 do 6.
5. Dwukrotne wywołanie pary na parkiet i jej nieobecność, traktowana jest jako rezygnacja z rywalizacji w określonym tańcu w danej rundzie.

XI. WARUNKI PREZENTACJI
1. Podczas rywalizacji obowiązuję zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tancerzom będzie towarzyszyć muzyka mechaniczna (we wszystkich utworach – 4 taktowy wstęp i 8 taktowe frazy muzyczne). Czas prezentacji w poszczególnych tańcach wynosi około 2 minut (kujawiak do 3 minut).
3. Pary podczas turnieju prezentują się w strojach wizytowych.
4. Turniej rozpocznie się polonezem. Wymagana jest znajomość kroku podstawowego oraz prostych figur w obrębie jednej pary.
5. Organizator zapewnia możliwość udziału w próbie parkietu.

XII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują drobne upominki oraz dyplomy za uczestnictwo lub zajęte miejsce.
2. Puchary przyznawane są za zajęcie I miejsca w kategoriach: „I”, „II”, „III”, „IV”, „V”, „VI” i „VII”.
3. Medale przyznawane są za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor.
2. W razie pytań lub niejasności pozostajemy do dyspozycji :
Katarzyna Gać – 604 36 36 60
Marcin de Lehenstein Werndl – 512 356 339
adres email:  biuro@edu-art.pl
3. Zapraszamy także na stronę Turnieju SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2017

Komentarze
do wpisu Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2017