3.02.2011 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
XXIV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2011" Festiwal o formule konkursowej kierowany jest do dzieci i młodzieży województwa  małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca tj. solistów, duetów, zespołów muzycznych i tanecznych o różnej stylistyce i konwencji interpretacyjnej.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej

ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

WSPÓŁORGANIZATORZY :
Starostwa Powiatowe i Ośrodki Kultury województwa małopolskiego.

PATRONAT HONOROWY:
Piwnica
PATRONAT MEDIALNY:

Radio_PLUSdziennik_polski

PARTNER FESTIWALU:

akces_dance

REGULAMIN
I. UCZESTNICY :
Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:
A) SOLIŚCI:
   A1) od 7 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 7 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * liczy się wiek osoby starszej
C) ZESPOŁY:
   C1) od 7 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół
      kwalifikuje się do kategorii starszej.

II. FORMY:
Muzyczna
Soliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
Taneczna
Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
- eliminacje powiatowe,
- finał wojewódzki w Zawoi.
2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika
i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.
3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.
4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).
5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.
6.Zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne mogą używać tylko instrumentów akustycznych (nie dotyczy sekcji rytmicznej).
7.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
8.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
9.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
10.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.
11.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.
12.Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
13.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
14.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej.
15.Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
16.Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii dyrektora Festiwalu w porozumieniu
z zarządem Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

IV.OCENA UCZESTNIKÓW
1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów
z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.
2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).
3.Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji powiatowych, zaprosi najlepszych wykonawców każdej kategorii do finału wojewódzkiego w Zawoi.
4.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych - powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

KARTY ZGŁOSZENIA:

- FORMY MUZYCZNE - POBIERZ

- FORMY TANECZNE - POBIERZ

Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych
w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń.

V. TERMINY I MIEJSCA

• Eliminacje powiatowe: według ustaleń organizatorów zostaną podane wkrótce.

 DATA  POWIAT  FORMY  MIEJSCE  INFORMACJE
16.11.2010r. wadowicki muzyczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
17.11.2010r. wadowicki taneczne soliści Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach
tamara@wck.wadowice.pl
www.wck.wadowice.pl
25.03.2011r.
oświęcimski
muzyczne
Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu ock@ock.org.pl
www.ock.org.pl
26.03.2011r. myślenicki muzyczne, taneczne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu
w Dobczycach
mgok_dobczyce@o2.pl
www.mgokis.dobczyce.pl
28.03.2011r.
krakowski ziemski
muzyczne, taneczne Gminny Ośrodek Kultury
w Mogilanach
harbarek@wp.pl
www.gok.mogilany.pl
29.03.2011r.
wadowicki
muzyczne
Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach karskai@go2.pl
www.wck.wadowice.pl
30.03.2011r.
wadowicki
taneczne Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach karskai@go2.pl
www.wck.wadowice.pl
31.03.2011r.
olkuski
muzyczne
Dom Kultury "Papiernik"
w Kluczach
m.medynska@op.pl
www.gokklucze.pl
04.04.2011r.
krakowski grodzki
taneczne
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
Regulamin - POBIERZ
talentykrakow@gmail.com
www.solvay.krakow.pl
05.04.2011r.
krakowski grodzki
muzyczne
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
Regulamin - POBIERZ
talentykrakow@gmail.com
www.solvay.krakow.pl
06.04.2011r.
olkuski
taneczne
Centrum Kultury, Promocji
i Informacji
w Wolbromiu 
m.medynska@op.pl
www.ck.wolbrom.pl
07.04.2011r.
wielicki
muzyczne, taneczne Centrum Kultury w Gdowie
www.ckgdow.pl
biuro@ckgdow.pl
15.04.2011r. miechowski muzyczne, taneczne Miechowski
Dom Kultury
w Miechowie
mdkmiechow@o2.pl
www.mdk.miechow.com
16.04.2011r.
oświęcimski
taneczne
Ośrodek Kultury w Brzeszczach sekretariat@ok.brzeszcze.pl
www.ok.brzeszcze.pl
18.04.2011r. proszowicki muzyczne, taneczne Centrum Kultury
i Wypoczynku
w Proszowicach
ckiw@tlen.pl
www.kurier.iap.pl
19.04.2011r.
nowotarski
muzyczne
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.mok.nowytarg.pl
20.04.2011r.
nowotarski
taneczne
Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
promocja@nowotarski.pl
www.mok.nowytarg.pl
28.04.2011r.
suski
muzyczne, taneczne Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Zawoi
diablak@zawoja.pl
www.zawoja.pl
29.04.2011r.
brzeski
muzyczne, taneczne Zespół Szkół
w Czchowie
www.talenty.brzesko.biz
talenty@brzesko.biz


• Finał wojewódzki:
  FORMY MUZYCZNE:
     14 maja 2011r. Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury,
     Promocji i Turystyki w Zawoi Centrum (budynek obok kościoła).
  FORMY TANECZNE:
     15 maja 2011r. Hala Widowiskowo-Sportowa w Zawoi Centrum

Koszty akredytacyjne w Zawoi (finał wojewódzki) wynoszą:
  - formy taneczne: 7zł/os,
  - formy muzyczne:
       soliści: 7zł; duety: 20zł;
       zespoły do 10 osób: 50zł; powyżej 10 osób: 80zł
  płatne przelewem na rachunek:
  Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
  nr konta: 19 8799 0001 0020 0200 0316 0001
  Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja
  do 6 maja 2011r. lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2011r.

INFORMACJE:

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
31-046 KRAKÓW, ul. Gertrudy 4
tel. 792 823 382

n_1234209334_facebook_logoMałopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski"  posiada swój profil w międzynarodowym portalu Facebook.com.

Dołącz do grona znajomych Festiwalu - przejdź tutaj.

Komentarze
do wpisu XXIV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2011"