19.11.2009 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Dwuletni Kurs Instruktor Tańca 2017-2019

Bazując na prawie trzydziestopięcioletnim doświadczeniu w prowadzeniu Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych postanowiliśmy uruchomić kolejną edycję Kursu. Jesteśmy przekonani, że lata działalności na polu kształcenia przyszłych instruktorów, nasi absolwenci oraz najlepsza w Polsce kadra z jaką współpracujemy stanowi gwarancję jakości naszych usług.

­­­Tańczysz, interesujesz się tańcem, chcesz uczyć tańczyć? Przyjdź do nas!

Spotkasz tu wykładowców z pasją, którzy w ciekawy i metodyczny sposób przekażą Ci swoją wiedzę. W atmosferze wytężonej pracy poznasz nowych ludzi, którzy jak Ty kochają taniec, a nawiązane znajomości będą trwać latami.

Kształć się u nas!­

Już w lutym 2017 roku pierwsza sesja nowej edycji Kursu o specjalnościach:

 • Instruktor Tańca Ludowego
 • Instruktor Tańca Towarzyskiego
 • Instruktor Tańca Współczesnego
 • Instruktor Tańca Nowoczesnego


Szczegółowe informacje na temat przebiegu Kursu, programu, wykładowców oraz terminów rozmów wstępnych będziemy zamieszczać na stronie poświęconej kursowi, wystarczy kliknąć:

­­Kurs Instruktor Tańca»­ ­ ­

 Aby otrzymywać aktualne informacje dotyczące nowej edycji Kursu można także wysłać pusty e-mail z tematem KURS na adres warsztaty@edu-art.pl lub dołączyć do naszej strony na facebooku.

Zapraszamy :)Informacje o poprzedniej edycji kursu:

INSTRUKTORSKI KURS KWALIFIKACYJNY 2010 – 2012
o specjalności:  TANIEC LUDOWY, TANIEC TOWARZYSKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY

PRZEDMIOTY:

1. PRZEDMIOTY OGÓLNE (122 godziny):
wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii, pedagogiki, anatomii, marketingu, wiedzy o kulturze, historii tańca, rytmiki z umuzykalnieniem.

2. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE (478 godzin):
TANIEC LUDOWY:

 • polskie tańce narodowe,
 • folklor taneczny wybranych regionów Polski,
 • kompozycja taneczna,
 • etnografia,
 • muzyka ludowa,
 • technika tańca klasycznego,
 • technika modern-jazz,
 • taniec towarzyski,
 • technika wolna,
 • inscenizacja i reżyseria.
TANIEC TOWARZYSKI:
 • tańce standardowe i latyno-amerykańskie,
 • metodyka nauczania Światowego Programu Tańca,
 • zespołowe formy tańca towarzyskiego,
 • kompozycja tańca,
 • mody taneczne,
 • muzyka rozrywkowa,
 • polskie tańce narodowe,
 • technika tańca klasycznego,
 • technika modern - jazzowego,
 • technika wolna
TANIEC WSPÓŁCZESNY:
 • taniec współczesny,
 • technika tańca klasycznego,
 • taniec jazzowy,
 • teoria ruchu,
 • kompozycja taneczna,
 • mody taneczne,
 • technika wyrazu scenicznego,
 • polskie tańce narodowe,
 • taniec towarzyski.

TERMINY ZJAZDÓW:

 • 23 – 29 sierpnia 2010
 • 29 I – 4 II 2011 (I tydzień ferii w Małopolsce)
 • 24 – 30 VI 2011
 • koniec sierpnia 2011
 • okres ferii 2012 (przełom stycznia i lutego)
 • koniec czerwca 2012
 • koniec sierpnia 2012

Kurs realizowany jest w formie sześciu tygodniowychzjazdów.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • ukończenie szkoły średniej potwierdzone kopią świadectwa,
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (podczas rozmowy sprawdzimy wyczucie rytmu i słuchu oraz predyspozycje taneczne),
 • świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie,
 • 5 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia (dokumenty należy przekazać w dniu egzaminu wstępnego)

KOSZTY i OPŁATY:

 • Opłata rekrutacyjna - 75 zł (należy ją uiścić podczas ­rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Opłata za jedną sesję kursu - 700 zł (można ją regulować przelewem na konto SSiEA lub gotówką w pierwszym dniu zajęć danej sesji)
­

Komentarze
do wpisu Dwuletni Kurs Instruktor Tańca 2017-2019