26.05.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
IV Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc W imieniu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Turnieju Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc.

Już po raz czwarty Dobczyce staną się areną zmagań najlepszych par tanecznych z województwa małopolskiego. Mamy nadzieję, że w dniu 13 czerwca 2010 roku spotkamy się, by móc wspólnie propagować naszą piękną, polską kulturę taneczną oraz bawić się i uczyć.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach

PATRONAT HONOROWY:
Marcin Pawlak - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego

PATRONAT MEDIALNY:
dziennik_polski

SPONSORZY:
logo_pttk_120logo_janeko_drob

REGULAMIN:


I. CELE KONKURSU
1. Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
2. Popularyzacja tańców polskich.
3. Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
4. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN
13 czerwca 2010 (niedziela), rozpoczęcie turnieju o godzinie 14.30
Rejestracja par od godz. 13.00 do godz. 14.00
Próba parkietu od godz. 13.15 do godz. 14.00

III. MIEJSCE
Estrada przy MGOKiS w Dobczycach ul. Podgórska
(W przypadku złej pogody zmagania turniejowe zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej
ul. Parkowa 4 w Dobczycach)

IV. ORGANIZATORZY
• Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej z Krakowa
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

V. WSPÓŁORGANIZATORZY
• Starostwo Powiatowe w Myślenicach
• Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

VI. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Marcin Pawlak

VII. KATEGORIE WIEKOWE
1. Kategoria I roczniki:,2001,2002,2003 – polka, krakowiak.
2. Kategoria II A i B roczniki:,1998,1999,2000 – polka, krakowiak.
3. Kategoria III. A i B roczniki:,1995,1996,1997 - polka; krakowiak; oberek.
4. Kategoria IV. A i B roczniki:,1992,1993,1994 - krakowiak; mazur; kujawiak; oberek.

O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze.
W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji.

VIII. KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązywać będą następujące kryteria ocen:
1. Utrzymanie stylu i charakter tańca.
2. Muzykalność.
3. Technika taneczna.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Estetyka i sposób prezentacji pary.
6. Przestrzeganie wymogów repertuarowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1. Komisja Sędziowska będzie powołana przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej i składać się będzie z sędziów oceniających i sędziego głównego.
2. W pierwszej kategorii wiekowej sędziowanie jest niejawne, łącznie z rundą finałową.
3. W pozostałych kategoriach wiekowych w rundach eliminacyjnych sędziowanie jest niejawne. W finale sędziowanie jawne na miejsce od 1 do 6 .
4. Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca.
5. O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
6. W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

X. WARUNKI PREZENTACJI
1. Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty /oberek 1minuta 30 sekund/
2. Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3. Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

XI. TERMIN ZGŁOSZENIA
Do 7 czerwca 2010 roku.


XII. NAGRODY
• Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i  upominki.
• Najlepsze pary w ogólnej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary.

XIII. USTALENIA KOŃCOWE
• Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonywania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
• Po zakończeniu turnieju przewidziany jest wyjazd autokarem do Czasławia (ścieżka przyrodnicza – ognisko).
• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju – p. Adrian Kulik

Karta zgłoszenia - POBIERZ

INFORMACJE:
Adrian Kulik
e-mail: kulik.adrian@gmail.com
tel. 503 157 486

Komentarze
do wpisu IV Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc