6.06.2007 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)

Szanowni Państwo
W imieniu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach zapraszamy do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc.

16 czerwca 2007r. godz. 14.00
Estrada przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach
Zapraszamy do Dobczyc.

REGULAMIN
I. CELE KONKURSU
1. Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
2. Popularyzacja tańców polskich.
3. Rozbudzenie ambicji i potrzeby tańczenia tańców polskich.
4. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu.

II. TERMIN
16 czerwca 2007 (sobota), rozpoczęcie turnieju o godzinie 14.00
Rejestracja par od godz. 12.30 do godz. 13.30.

III. MIEJSCE
Estrada przy MGOKiS w Dobczycach ul. Podgórska

IV. ORGANIZATORZY
* Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
* Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

V. PATRONAT
Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce

VI. KATEGORIE WIEKOWE
1. Kategoria I: roczniki 7-9 lat (1998, 1999, 2000) polka, krakowiak
2. Kategoria II: roczniki 10-12 lat (1995, 1996, 1997) polka, krakowiak
3. Kategoria III : roczniki 13-15 lat (1992, 1993, 1994) polka, krakowiak, oberek
4. Kategoria IV : roczniki 16-18 lat (1989,1990,1991) krakowiak, mazur, kujawiak, oberek
5. Kategoria VII: powyżej 40 roku życia – kujawiak, mazur.
O przydzieleniu do odpowiedniej kategorii decyduje data urodzenia osoby starszej w parze.
W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt do sposobu rozgrywania rywalizacji.

VII. KRYTERIA OCEN
W konkursie obowiązywać będą następujące kryteria ocen:
1. trzymanie stylu i charakter tańca.
2. Muzykalność.
3. Technika taneczna.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
5. Estetyka i sposób prezentacji pary.
6. Przestrzeganie wymogów repertuarowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA
1. Komisja Sędziowska będzie powołana przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej i składać się będzie z sędziów oceniających i sędziego głównego.
2. W rundach eliminacyjnych i finale sędziowanie jest niejawne.
3. Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji i przyznanie ostatniego miejsca. O ilości par występujących na parkiecie w poszczególnych rundach decyduje sędzia główny.
4. W zależności od ilości zgłoszonych par odbędą się: eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.

IX. WARUNKI PREZENTACJI
1. Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka mechaniczna (we wszystkich tańcach czterotaktowe przygrywki i ośmiotaktowe frazy muzyczne). Czas trwania tańców ok. 2 minuty /oberek 1minuta 30 sekund/
2. Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w pierwszym kierunku tańca (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3. Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych.

X. TERMIN ZGŁOSZENIA
Do 8 czerwca 2007 roku.

XI. NAGRODY
· Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
· Najlepsze pary w ogólnej klasyfikacji otrzymają pamiątkowe puchary.

XII. USTALENIA KOŃCOWE
· Turniej rozpocznie się polonezem (wymagana umiejętność wykonywania kroku podstawowego oraz znajomość figur w obrębie jednej pary).
· Po zakończeniu turnieju przewidziane jest zwiedzanie zamku oraz wspólna zabawa przy ognisku.
· Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju – p. Adrian Kulik

Komentarze
do wpisu I Wojewódzki Turniej Tańców Polskich o Puchar Burmistrza Dobczyc