25.03.2009 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Protokół z posiedzenia jury eliminacji Powiatu Krakowskiego Ziemskiego XXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2009” w Mogilanach w dniu 25 marca 2009.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 57 podmiotów wykonawczych – to jest ok. 200 uczestników jury
w składzie:

– Barbara de Lehenstein – Brońka
– Andrzej Brońka
– Marek Harbaczewski
– Adrian Kulik
– Roman Michalik

postanowiło nominować do eliminacji wojewódzkich w Olkuszu następujących wykonawców
(wg kolejności występowania):

I. W kategorii muzycznej:
- Kamila Juraszek „Z kopyta kulig rwie” – GOK w Mogilanach
- Weronika Majewska „Musimy wierzyć” – SP w Bolechowicach
- Iwona Szlachetka „Za każdy uśmiech twój” – GOK w Mogilanach
- Karolina Janur „Literki” – CKPiR w Zielonkach
- Patrycja Sułowska „Wielka dama” – GOK w Mogilanach
- Alicja Skotniczna „Wyobraź sobie kiedyś” – Bolechowice
- Anna Ożóg „Ludzkie gadanie” – GOK w Mogilanach
- Patrycja Kaim „Zawsze gdzieś czeka ktoś” – GOK w Mogilanach
- Natalia Murawska „Moje serce to jest muzyk” – GOK w Iwanowicach
- Kamila Kotarba „Kto wymyślił naszą miłość” – GOK w Mogilanach
- Joanna Stoch „Artyści i poeci” – GOK w Mogilanach
- Ireneusz Musiał  „Tańcz, głupia tańcz” – GOK w Mogilanach
- Magdalena Skibińska „Szyby” – CKiS w Skawinie
- Joanna Budek „Czas nas uczy pogody” – CKiS w Skawinie
- Krystyna Saugo-Surówka „Dokąd przed nią uciekasz” – GOK w Mogilanach
- Katarzyna Drozdowicz „Wariatka tańczy” – CKiS w Skawinie
- Natalia Sułowska „Jaskółka uwięziona” – GOK w Mogilanach
- Jagoda Gruca „Jesienny Pan” – CKiS w Skawinie
- Angelika Ożóg „Złoty pierścionek” - LO nr9 w Krakowie
- Kwartet Warsztatów Wokalnych „Sutra” – CKiS w Skawinie
- Magdalena Urbańska „Jemu” - LO nr3 w Krakowie

II. W kategorii tanecznej:

- Zespół „KAMELEON” – CKiS w Skawinie
- Duet Mateusz Gądek i  Beata Sowala – SP w Wielmoży

Ponadto jury postanowiło uhonorować wyróżnieniami następujących wykonawców (wg kolejności prezentacji):

A. W kategorii muzycznej:
- ENNA – SCKiP Gminy Zabierzów
- Magdalena Papież – CKPiR w Zielonkach
- Weronika Kozłowska – SP w Świątnikach Górnych
- Zespół Wokalny „Wesołe Dzieciaki” – SP w Świątnikach Górnych
- Zespół FERMATA – CKPiR w Zielonkach
- Aleksandra Medyńska – CKPiR w Zielonkach

B. W kategorii tanecznej:

- Zespół „FRESH DANCE” – GOK Kocmyrzów-Luborzyca

     Jury gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom eliminacji powiatowych, ich instruktorom, rodzicom, opiekunom i animatorom za przygotowanie i prezentację programów konkursowych.
     Jury serdecznie dziękuje organizatorom eliminacji, to jest Starostwu Powiatowemu
w Krakowie, Pracownikom obsługującym imprezę, a szczególnie Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach Panu Krzysztofowi Musiałowi za podjęcie trudu przygotowania i profesjonalnej realizacji imprezy oraz niezwykle serdeczne przyjęcie i ugoszczenie młodych artystów.
     Jury z satysfakcją zauważa wysoki poziom warsztatowy i interpretatorski wykonawców form muzycznych, dziękuje za wybór repertuaru obejmującego klasykę polskiej piosenki czego odzwierciedleniem jest niniejszy werdykt.
     Jury gorąco dziękuje instruktorom Państwu Małgorzacie Strzebińskiej-Sroka, Wojciechowi Sroce z GOK w Mogilanach oraz Panom Piotrowi Majewskiemu i Arturowi Pukowi z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie za wyjątkowy wkład pracy merytorycznej i metodycznej, opiekę artystyczną i podnoszenie warsztatu interpretatorskiego swoich uczestników.      
     Jury gratulując laureatom – życzy im sukcesów artystycznych podczas eliminacji wojewódzkich w Olkuszu.

Na tym protokół zakończono.

Komentarze
do wpisu Talenty Małopolski 2009 - Wyniki Powiat Krakowski Ziemski