25.05.2010 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 26 czerwca 2010 (sobota), o godz. 20:45 (I termin), o godz. 21:15 (II termin) w Osiedlowym Klubie Kultury ISKIERKA w Krakowie, przy ul. Żywieckiej 44.
­Porządek obrad:
 • Otwarcie zebranie
 • Wybór Prezydium Zebrania
 • Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
 • Stwierdzenie prawomocności Zebrania
 • Zatwierdzenie porządku obrad,
 • Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Wybór władz Stowarzyszenia:­
  • ­Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
  ­
 • Podjęcie uchwały programowej
 • Nadanie członkostwa honorowego
 • Wolne wnioski
 • Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

Zarząd
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia