18.05.2011 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 23 czerwca 2011 (czwartek), o godz. 20:00 (I termin), o godz. 20:30 (II termin) w Osiedlowym Klubie Kultury ISKIERKA w Krakowie - ul. Żywiecka 44.

­Porządek obrad:

  • Otwarcie zebranie
  • Wybór Prezydium Zebrania­
  • Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
  • Stwierdzenie prawomocności Zebrania
  • Zatwierdzenie porządku obrad,
  • Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja nad sprawozdaniami
  • Podjęcie uchwały programowej
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Grzegorz Gargula

 

Komentarze
do wpisu Walne zebranie Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej