20.05.2022 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zapraszamy na coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 26 czerwca 2022 roku (niedziela), o godz. 17:00 (I termin), o godz. 17.30 (II termin). Zebranie odbędzie się w internacie, ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebranie
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały programowej
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Katarzyna Gać

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej