27.04.2012 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 27 maja 2012 (niedziela), o godz. 16:30 (I termin), o godz. 17:00 (II termin) w Osiedlowym Klubie Kultury ISKIERKA w Krakowie - ul. Żywiecka 44

­Porządek obrad:

 1. ­Otwarcie zebranie
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. i Wnioskowej Zebrania
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwały programowej
 10. Zmiany statutu SSiEA
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Grzegorz Gargula

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawcze Zebranie SSiEA