1.04.2015 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
I Turniej Tańców Łowickich Księżacy to lud dumny ze swojego dziedzictwa, pielęgnujący swoje tradycje i zwyczaje. Bogaty nie tylko w stroju, ale muzyce i tańcu.

Zapraszają więc wszystkich miłośników folkloru do podziwiania I Turnieju Tańca Łowickiego, który odbędzie się 10 kwietnia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Mastkach koło Łowicza.

Organizator - Szkoła Podstawowa w Mastkach przyjęła sobie za główny cel konkursu: popularyzację tańców łowickich i rozbudzenie wśród młodego pokolenia potrzeby ich tańczenia, ochronę dziedzictwa kulturowego regionu,umożliwienie miłośnikom kultury łowickiej wzajemnego spotkania i konfrontacji dorobku.

Uczestnikami konkursu będą zarówno członkowie zespołów pieśni i tańca, jak i uczniowie okolicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Baczne oko sędziów będzie porównywało umiejętność poprawnego zatańczenia kroków i figur oberka, polki, kujawiaka oraz klapoka.

Pomysłodawcą i inicjatorem organizacji turnieju jest członek Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej - Marcin Klimczak.


Komentarze
do wpisu I Turniej Tańców Łowickich