13.05.2015 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia w dniu 14 czerwca 2015 (niedziela), o godz. 16:00 (I termin), o godz. 16:30 (II termin) w Osiedlowym Klubie Kultury ISKIERKA w Krakowie, przy ul. Żywieckiej 44.

­Porządek obrad:

1.Otwarcie zebranie

2.Wybór Prezydium Zebrania

3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej Zebrania

4.Stwierdzenie prawomocności Zebrania

5.Zatwierdzenie porządku obrad,

6.Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7.Dyskusja nad sprawozdaniami

8.Udzielenie absolutorium Zarządowi

9.Wybór władz Stowarzyszenia:­

-­Zarządu

-Komisji Rewizyjnej

 

10.Podjęcie uchwały programowej

11.Wolne wnioski

12.Zakończenie zebrania

Prosimy także o uregulowanie zaległych składek członka zwyczajnego.

Zarząd
Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej

Komentarze
do wpisu Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia