20.09.2017 » komentarze do wpisu (przeczytaj, dodaj)
Kurs na Instruktora Tańca Ludowego w Łodzi Kurs Instruktor Tańca jest kontynuacją dotychczasowych Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.
Partnerem organizacyjnym tej edycji jest Łódzki Dom Kultury.Liczba godzin: 620 godzin lekcyjnych zajęć


Tryb: niestacjonarny
(sobota rano – niedziela wieczór), 2 weekendy w ciągu miesiąca

Czas trwania: 26 zjazdów weekendowych (bez lipca i sierpnia) – 14 miesięcy.

Cena kursu: 5200 zł,
Płatne w 3 ratach:
I rata - 2400 zł do 13.01.2018, II rata - 1400 zł do 1.09.2018, III rata - 1400 zł do 12.01.2019.
Nieobecność nie zwalnia z opłaty. Brak którejkolwiek z rat skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Program nauczania:
I     Przedmioty ogólne:
1.    Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii i socjologii
2.    Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki. Pierwsza pomoc przedmedyczna
3.    Podstawy muzyki
4.    Historia tańca
5.    Historia tańca XX wieku
6.    Emisja głosu
II    Przedmioty specjalistyczne:
1.    Polonez
2.    Mazur
3.    Kujawiak
4.    Oberek
5.    Krakowiak
6.    Polka
7.    Metodyka pracy z zespołem dziecięcym
8.    Technika tańca klasycznego
9.    Rytmika z umuzykalnieniem
10.    Modern-jazz
11.    Taniec towarzyski
12.    Inscenizacja i reżyseria z elementami wyrazu sceniczny
13.    Kompozycja tańca
14.    Polska muzyka ludowa
15.    Polska kultura ludowa
16.    Folklor wybranych regionów Polski (wybór regionów uzależniony od preferencji uczestników Kursu)

Ważne:
1. Kursanci przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Cena Kursu nie obejmuje noclegu ani wyżywienia.
3. Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej oraz Łódzki Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne lub kontuzje. Każdy z kursantów powinien dokonać ubezpieczenia we własnym zakresie.

Warunki przyjęcia:
1. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adresy: warsztaty@edu-art.pl oraz j.lewandowski@ldk.lodz.pl
2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (sprawdzian poczucia rytmu i słuchu, predyspozycji tanecznych oraz podstawowych umiejętności z zakresu polskich tańców narodowych).
3. Przedłożenie w dniu rozmowy kwalifikacyjnej następujących dokumentów:
– ksero dowodu osobistego,
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych,
– świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i pracy w zawodzie instruktora tańca,
– 5 zdjęć (3x4cm) opisanych na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia.
4. Wniesienie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną wysokości 100 zł.

Rozmowy kwalifikacyjne:
I termin 14.10.2017 godz. 12:00-15:00, ŁDK ul. Traugutta 18, Łódź
II termin 5.11.2017 godz. 12:00-15:00, ŁDK ul. Traugutta 18, Łódź
III termin 9.12.2017 godz. 12:00-15:00, ŁDK ul. Traugutta 18, Łódź

Szczegółowych informacji na temat Kursu udziela :
•    Jacek Lewandowski
Konsultant Zespołów Folklorystycznych Województwa Łódzkiego
j.lewandowski@ldk.lodz.pl
tel.: 608 059 287

•    Katarzyna Gać
Kierownik Kursu, Prezes Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej
warsztaty@edu-art.pl
tel.: 604 36 36 60

Komentarze
do wpisu Kurs na Instruktora Tańca Ludowego w Łodzi